TOHOSHINKI

INFORMATION

NEW SINGLE [Sweat / Answer] (2014.06.11) 타이업 결정!

6월 11일 발매 NEW SINGLE [Sweat / Answer]에 타이업이 결정되었습니다!

[Sweat]
니혼 TV 계열 [상쾌하게!!] 6월 테마송
전국 음악 정보 TV [MUSIC B.B.] 6월 엔딩 테마
 
[Answer]
NHK 드라마10 [하드 너트!] 주제가