TOHOSHINKI

SCHEDULE

2014.06.06 06:25 Asadesu。

KBC九州朝日广播

2014/06/06 06:25

KBC九州朝日广播 

2014年6月6日 - 6时25分 

“Asadesu。”
*注释外观